Ascension d'Ascencio, bond d'Option et record de Bel20