Onlinegeschillenbeslechting (ODR)

In geval van een geschil tussen de consument en de onderneming, dient de klant eerst te proberen het geschil in onderling overleg met de onderneming op te lossen. Indien dit niet lukt, kan de klant een beroep doen op de Consumentenombudsdienst. Deze dienst kan in eerste instantie informatie geven aan de consument over zijn rechten en plichten. De dienst kan daarnaast aanvragen voor een buitengerechtelijke regeling van geschillen in ontvangst nemen, en eventueel doorverwijzen naar de bevoegde gekwalificeerde entiteit voor buitengerechtelijke geschillenregeling. Indien geen andere bevoegde entiteit bestaat, zal de Consumentenombudsdienst zelf de aanvraag behandelen.

De link naar het Europese platform voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

In het formulier dient volgend e-mailadres ingegeven te worden: lezersservice@mediafin.be

Heeft u nog verdere vragen, contacteer onze lezersservice via het contactformulier.

Opmerkingen